Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018

Απόφαση με την ένταξη των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στα Επιστημονικά Πεδία του Μηχανογραφικού Δελτίου ΓΕΛ 2018 - Πίνακες

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ B΄ 982/2018 η νέα Υ.Α. με αριθμ. Φ.253/39391/Α5/8-3-2018 που τροποποιεί την Υ.Α. με αριθμ. Φ.253/142542/Α5/2017 (ΦΕΚ 2995 τ.Β΄) σχετικά με την ένταξη των σχολών, των τμημάτων και των εισαγωγικών κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του Μηχανογραφικού Δελτίου των ΓΕΛ.

Ουσιαστικά, με αυτή την απόφαση υλοποιούνται οι αλλαγές στο Μηχανογραφικό Δελτίο ΓΕΛ 2018 μετά την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και πιο συγκεκριμένα:

- διαγράφονται τα τμήματα των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά,

- εντάσσονται τα τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Share this

0 Comment to "Απόφαση με την ένταξη των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στα Επιστημονικά Πεδία του Μηχανογραφικού Δελτίου ΓΕΛ 2018 - Πίνακες"

Δημοσίευση σχολίου