Σάββατο 4 Ιουνίου 2022

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛ 4-6-2022

 


Οι μαθητές των ΕΠΑΛ κλήθηκαν σήμερα να λύσουν θέματα τα οποία ως επί τω πλείστων ακολούθησαν το μοτίβο των θεμάτων των περασμένων ετών ως προς το είδος και τη δομή των ερωτήσεων. Τα θέματα ήταν βατά και γενικά μέτριας δυσκολίας, ενώ θα μπορούσαν να θεωρηθούν και ως έναν βαθμό αναμενόμενα. Πιο συγκεκριμένα:

·         Θέμα Α
 Το συγκεκριμένο θέμα διατήρησε τη νόρμα των προηγουμένων ετών εξετάζοντας τους μαθητές στη θεωρία του μαθήματος συμπεριλαμβάνοντας σημαντικούς ορισμούς του βιβλίου, απόδειξη τύπου, τρεις (3) ερωτήσεις τύπου Σωστού – Λάθους καθώς και συμπλήρωσης τύπων.   Οι καλά διαβασμένοι μαθητές δεν αντιμετώπισαν δυσκολία στην απάντηση των ερωτημάτων, ωστόσο οι ερωτήσεις  Σωστού – Λάθους απαιτούσαν προσοχή στη λεπτομέρεια.

·         Θέμα Β
 Αυτό το θέμα ήταν αφιερωμένο στον κλάδο της Στατιστικής και καλούσε τους μαθητές να εφαρμόσουν τους τύπους που διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Ήταν απλό στη διατύπωση και επίλυση, χωρίς παγίδες και παρόμοιο με  πολλές από τις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου. Προκάλεσε ανακούφιση η απλότητά του στους εξεταζόμενους.

·         Θέμα Γ
 Αναμενόμενο το είδος του τρίτου θέματος το οποίο εξέτασε τους μαθητές σε μεγάλο εύρος της ύλης της Άλγεβρας. Αποτέλεσε επίσης ένα βατό θέμα, μέτριας δυσκολίας χωρίς να αποκλίνει από τα πρότυπα αντιστοίχων ζητημάτων προηγουμένων ετών και δεν δυσκόλεψε σημαντικά τους μαθητές που ασχολήθηκαν με παρόμοιες ασκήσεις του σχολικού.

·         Θέμα Δ
 
Έκπληξη αποτέλεσε η είδος του θέματος αυτού στους μαθητές, αφού σπάνια εμφανίζεται θέμα με τη μορφή προβλήματος. Ξεπερνώντας όμως την εμφάνιση, ως προς τα ζητούμενα αποτέλεσε ένα συνδυαστικό θέμα Άλγεβρας και Στατιστικής, μέτριας δυσκολίας ως προς την επίλυση, ωστόσο απαίτησε τη προσοχή στις εκφωνήσεις των ζητημάτων για την ερμηνεία των δεδομένων και των ζητούμενων.


Συνοψίζοντας, τα φετινά θέματα ήταν μέτριας δυσκολίας, βατά και καλά διαβαθμισμένα χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις για τους εξεταζόμενους.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή δύναμη σε όλους τους μαθητές που δοκιμάζονται αυτές τις ημέρες!

                                                          Φάνης Λιάσος

                                                           Μαθηματικός

 

Φλώρινα 04/06/2022

Share this

0 Comment to "ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛ 4-6-2022"

Δημοσίευση σχολίου