Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014

Μέχρι τις 29 Αυγούστου ανάκληση αίτησης αναβαθμολόγησης Α Λυκείου

Το υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιο που απέστειλε προς τα σχολεία καλεί τους   Διευθυντές των Γενικών Λυκείων της χώρας να ενημερώσουν τους κηδεμόνες των μαθητών της Α΄ τάξης ΓΕΛ που έχουν υποβάλει αίτηση αναβαθμολόγησης/επανεξέτασης σχετικά με τη Νομοτεχνική βελτίωση για την προαγωγή των μαθητών των Γενικών Λυκείων που ανακοινώθηκε με την με αρ. πρωτ. 2261/Γρ. Υφυπ/11-07-2014 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Σε περίπτωση που οι κηδεμόνες των μαθητών δεν επιθυμούν το αποτέλεσμα της αναβαθμολόγησης/επανεξέτασης, που ενδεχόμενα διαφοροποιεί το αποτέλεσμα προαγωγής των εν λόγω μαθητών, μπορούν να ανακαλέσουν την αίτησή τους τις ημέρες που η σχολική μονάδα εφημερεύει και το αργότερο έως τις 29 Αυγούστου 2014.
Επιπλέον το ΥΠΑΙΘ ενημερώνει τους Διευθυντές των Λυκείων   ότι το σχετικό συμπληρωματικό πρακτικό που θα αφορά στην ενδεχόμενη τροποποίηση της έκδοσης των αποτελεσμάτων θα εκδοθεί την 1η Σεπτέμβριου 2014.

Share this

0 Comment to "Μέχρι τις 29 Αυγούστου ανάκληση αίτησης αναβαθμολόγησης Α Λυκείου"

Δημοσίευση σχολίου