Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014

«Διαβάζοντας» τις σχολές

Με την εφαρμογή του σχεδίου Αθηνά, που περιελάμβανε συγχωνεύσεις και μετονομασίες σχολών, οι σχολές απέκτησαν μεγάλα ονόματα και περίεργους διαχωρισμούς σε κατευθύνσεις. Απαιτείται, λοιπόν, ξενάγηση για να μπορούν οι υποψήφιοι να καταλάβουν τις ονομασίες, ώστε να κάνουν τις επιλογές που τους ενδιαφέρουν.
Η συγχώνευση των τμημάτων μετέτρεψε, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα τμήματα σε κατευθύνσεις ενός τμήματος. Ο διαχωρισμός σε κατευθύνσεις γίνεται είτε στην αρχή στο 1ο  εξάμηνο και ονομάζεται εισαγωγική κατεύθυνση επειδή ο υποψήφιος δηλώνει στο μηχανογραφικό του και εισάγεται κατευθείαν εκεί, είτε στο 5ο εξάμηνο και ονομάζεται κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου και ο υποψήφιος την επιλέγει κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο τμήμα.
Όταν ο διαχωρισμός γίνεται στο 1ο εξάμηνο οι κατευθύνσεις αναφέρονται χωριστά στο μηχανογραφικό και η εισαγωγή του υποψηφίου γίνεται στην κατεύθυνση του τμήματος που θα δηλώσει και μόνο. Το πτυχίο που, τελικά, θα πάρει ο υποψήφιος με την αποφοίτησή του θα δίνει τα επαγγελματικά δικαιώματα της συγκεκριμένης και μόνο κατεύθυνσης, όπως παλαιά συνέβαινε με το αυτόνομο τμήμα.
Στο παράδειγμα του πίνακα 1 το τμήμα με κωδικό 252 δίνει τα επαγγελματικά δικαιώματα του μαθηματικού και το τμήμα με τον κωδικό 218 δίνει τα δικαιώματα του οικονομολόγου, αλλά και του αναλογιστή. Στο όνομά τους το πρώτο μέρος αναφέρει το όνομα του ενιαίου τμήματος, σε παρένθεση η έδρα του τμήματος και μετά την – βρίσκεται το πραγματικό όνομα, το πτυχίο του οποίου αποκτά τα επαγγελματικά δικαιώματα με την αποφοίτησή του ο φοιτητής. Δηλαδή στο παράδειγμά μας το τμήμα Μαθηματικών (Σάμος) - Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών δεν χορηγεί πτυχίο με τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μαθηματικού, αλλά του αναλογιστή, του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου ή του Στατιστικού και επιτρέπει την εγγραφή του πτυχιούχου στο οικονομικό επιμελητήριο.  Βλέπουμε δηλαδή, ότι ο τίτλος του τμήματος μπορεί να μπερδέψει τους υποψηφίους, που πρέπει να κοιτάξουν την εισαγωγική κατεύθυνση για να καταλάβουν σε ποιες σπουδές αναφέρεται. Φυσικά πρέπει να τονίσουμε ότι δεν επιλέγουμε με βάση τον τίτλο, απλά πρέπει να μπορούμε να τον αποκρυπτογραφήσουμε για να έχουμε μια πρώτη ιδέα. Αυτό έγινε με στόχο η διοικητική ενοποίηση των τμημάτων να φέρει εξοικονόμηση πόρων και να μειώσει τις θέσεις εργασίας των διοικητικών υπαλλήλων.
Πίνακας 1: Κατευθύνσεις 1ου εξαμήνου
Παλαιά Ονομασία
Ονομασία σύμφωνα με το σχέδιο Αθηνά
Κωδικός Αριθμός
Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος)
Μαθηματικών (Σάμος) - Μαθηματικών
252
Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος)
Μαθηματικών (Σάμος) - Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθ.
218
Όταν ο διαχωρισμός γίνει στο 5ο εξάμηνο και χαρακτηριστεί κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου, τότε οι υποψήφιοι εισάγονται στο τμήμα και μετά από δύο χρόνια σπουδών σε μαθήματα κορμού (κοινά σε όλους τους φοιτητές) επιλέγουν την κατεύθυνση στην οποία θα συνεχίσουν τις σπουδές τους. Στο παράδειγμα του πίνακα 2 έχουμε το αρχικό τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων που έχει δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις τη Διοίκηση Επιχειρήσεων και τη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, που απαιτεί εξέταση στο ειδικό μάθημα της ξένης γλώσσας. Οι δύο κατευθύνσεις δηλώνονται χωριστά στο μηχανογραφικό δελτίο. Όσοι εισαχθούν στο πρώτο τμήμα με κωδικό 734 όταν φτάσουν στο 5ο εξάμηνο θα επιλέξουν αν θα ακολουθήσουν την κατεύθυνση “Διοίκηση Πληροφορικών Συστημάτων”  ή θα ακολουθήσουν την κατεύθυνση “Διοίκηση Επιχειρήσεων”.
Οι κατευθύνσεις, λοιπόν, που μπορεί να έχει ένα τμήμα αν διαχωρίζονται με – είναι εισαγωγικές δηλαδή η φοίτηση ξεκινά από το 1ο εξάμηνο, ενώ αν αναφέρονται μέσα σε παρένθεση αφορούν μελλοντικό διαχωρισμό κατά τη διάρκεια της φοίτησης. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα κάνουν λάθη οι υποψήφιοι χαμένοι στα πολύπλοκα ονόματα.
Πίνακας 2: κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου
Ονομασία σύμφωνα με το σχέδιο Αθηνά
Κωδικός Αριθμός
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) - Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κατ.: 1. Διοίκηση Πληροφορικών Συστημάτων. 2. Διοίκηση Επιχειρήσεων)
734
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων  Φιλοξενίας
770
ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ
Μαθηματικός - ερευνητής

Share this

0 Comment to "«Διαβάζοντας» τις σχολές"

Δημοσίευση σχολίου